Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vnitřní a finanční kontrola ve veřejné správě
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude posouzení nové právní úpravy o vnitřní a finanční kontrole s posouzení dopadů dovnitř a navenek veřejné správy.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance