Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: IFRS 9 - koncept očekávané ztráty a jeho dopad na finanční situaci bank
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřena na možnosti využití statistických a matematických metod při tvorbě modelů pro kvantifikaci očekávané ztráty vztahující se jednotlivým portfoliím finančních nástrojů bank a vyhodnocení dopadu aplikace tohoto konceptu na finanční situaci a výsledky hospodaření bank.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance
D-EMA Economics and Management-- neomezeno --