Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Posouzení vlivu a účinnosti biotechnické stabilizace břehů nádrží
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl: prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Abstrakt:
Základem práce bude výběr vhodné lokality pro sledování účinnosti vytipovaných břehových stabilizačních konstrukcí. Součástí bude také posouzení a aplikace prognostické metody ústupu břehové čáry. Student se bude zabývat také vlastním návrhem možných stabilizačních konstrukcí (soustavy zápletkových plůtků, haťoštěrkových válců, srubových staveb, apod.) jejich proveditelností, životností a především účinností. Sledovány budou jednak již fungující konstrukce, jednak nově navržené.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-ISLK Inženýrské stavby lesnické a krajinářské