Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Control of Technological Systems Based on Softcomputing Methods
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: The aim of this theme is the design of methodology for control of technological systems that are difficult to be controlled by conventional control algorithms. As a tool for defining the controller will be used fuzzy-expert system or another softcomputing methods like neural networks or genetic programmich for system parameter optimization etc.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-SIA System Engineering and Informatics
D-SIA-EIA Economic Informatics