Summary of topics offered - Faculty of Business and Economics


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Summary:
Cílem tohoto tématu je návrh metodiky řízení technologických systémů, které je nesnadné řídit klasickými algoritmy regulace. Jako nástroj pro popis strategie řízení bude využit fuzzy-expertní systém nebo další metody softcomputingu, jako jsou neuronové sítě, genetické programování pro nalezení vhodných parametrů systému apod.
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-SE System engineering and informaticsD-SE-EI Economic informatics