Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Řízení technologických systémů s využitím nástrojů softcomputingu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: Cílem tohoto tématu je návrh metodiky řízení technologických systémů, které je nesnadné řídit klasickými algoritmy regulace. Jako nástroj pro popis strategie řízení bude využit fuzzy-expertní systém nebo další metody softcomputingu, jako jsou neuronové sítě, genetické programování pro nalezení vhodných parametrů systému apod.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --