Summary of topics offered - Department of Informatics (FBE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
State of topic:
approved (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department:
Department of Informatics - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Summary:
Cílem práce je vytvoření metodiky pro návrh a realizaci hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování v situacích, kdy vzhledem k velkému množství parametrů není možné sestavit úplnou bázi znalostí. Situaci je třeba řešit vhodným rozdělením rozhodovacího systému na dílčí podsystémy a jejich vzájemným propojením. Takový postup je netriviální a vytvořená metodika má za úkol jej výrazně zjednodušit a zajistit dodažení dobrých výsledků celého systému.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-SE System engineering and informatics
D-SE-EI Economic informatics