Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Aplikace hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Abstrakt: Cílem práce je vytvoření metodiky pro návrh a realizaci hierarchických fuzzy-expertních systémů pro podporu rozhodování v situacích, kdy vzhledem k velkému množství parametrů není možné sestavit úplnou bázi znalostí. Situaci je třeba řešit vhodným rozdělením rozhodovacího systému na dílčí podsystémy a jejich vzájemným propojením. Takový postup je netriviální a vytvořená metodika má za úkol jej výrazně zjednodušit a zajistit dodažení dobrých výsledků celého systému.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika