Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Dopaday implementace společného (konsolidovaného) základu daně korporací na Českou republiku
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je kvanitifikovat dopady zavedení C(C)CTB na Českou republiku a na základě analýzy dopadů navrhnout, zda by se Česká republika měla do systému zapojit či nikoliv.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance