Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Dopaday implementace společného (konsolidovaného) základu daně korporací na Českou republiku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je kvanitifikovat dopady zavedení C(C)CTB na Českou republiku a na základě analýzy dopadů navrhnout, zda by se Česká republika měla do systému zapojit či nikoliv.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance