Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Možnosti zdanění finančního sektoru v Evropské unii
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je na základě analýzy dopadů nezdaňování finančního sektoru nepřímými daněmi navrhnout možnou formu zdanění tohoto sektoru a identifikovat makroekonomické dopady.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance