Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Možnosti a odrůstání přirozené obnovy v podmínkách porostních mezer
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Abstrakt: Náplní práce bude zhodnotit výskyt, dynamiku a strukturu přirozené obnovy smíšených porostů tak, aby bylo možno odvodit nejvhodnější podmínky pro obnovu a odrůstání různých druhů dřevin s ohledem na mikro-klimatické a mikro-stanovištní podmínky uvnitř porostních mezer různé velikosti, popř. přípravy půdy. Experimentální část práce bude realizována především na území ŠLP ML Křtiny.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-PEST Pěstění lesa