Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na velkoplošných chráněných územích
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: V rámci DiP řešit možná opatření v porostech postižených nekrózou jasanů na území velkoplošných chráněných území. Cílem je zhodnotit podporu přirozeného výběru pěstebními opatřeními.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-LI Lesní inženýrství
D-LI-OCHRL Ochrana lesa
D-BOTA Botanika
D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa