Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Interakce obchodních modelů bank a jejich finanční výkonnosti
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.
Abstrakt: Východiskem práce je vymezení obchodních modelů na vybraném vzorku bank, na tomto základě prokázat existenci/neexistenci souvislostí mezi strukturou obchodních modelů, jejich případnou migrací vlivem regulačních opatření, a finanční výkonnosti bank. Hlavní metody zkoumání - klastrová analýza, aplikace ekonometrických modelů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance-- nezadáno --
D-EM Ekonomika a management-- nezadáno -- -- nezadáno --