Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Abstrakt: Práce se zabývá klimatickými účinky fragmentů lesních geobiocenóz - liniových, pruhových aj. tvarů v geobiocenologických rámcích a krajinné struktuře. Budou využívány ekofyziologické parametry lesnich dřevin jak na úrovni jedinců tak fragmentů cenóz. Zjištěné poznatky pomohou jednak doplnit podstatové charakteristiky geobiocenologických klasifikačních jednotek, ale také a především budou mít i praktické uplatnění v zemědělství a krajinářství.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdborŠpecializácia
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa-- nezadané --