Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Summary: Práce se zabývá klimatickými účinky fragmentů lesních geobiocenóz - liniových, pruhových aj. tvarů v geobiocenologických rámcích a krajinné struktuře. Budou využívány ekofyziologické parametry lesnich dřevin jak na úrovni jedinců tak fragmentů cenóz. Zjištěné poznatky pomohou jednak doplnit podstatové charakteristiky geobiocenologických klasifikačních jednotek, ale také a především budou mít i praktické uplatnění v zemědělství a krajinářství.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-LAND Landscape EngineeringD-LAND-FECOL Forest Ecology