Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Abstrakt: Práce se zabývá klimatickými účinky fragmentů lesních geobiocenóz - liniových, pruhových aj. tvarů v geobiocenologických rámcích a krajinné struktuře. Budou využívány ekofyziologické parametry lesnich dřevin jak na úrovni jedinců tak fragmentů cenóz. Zjištěné poznatky pomohou jednak doplnit podstatové charakteristiky geobiocenologických klasifikačních jednotek, ale také a především budou mít i praktické uplatnění v zemědělství a krajinářství.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-KRAJ Krajinné inženýrstvíD-KRAJ-EKOLL Ekologie lesa-- nezadáno --