Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Geodiverzita v kontextu tvorby a ochrany krajiny
State of topic:
approved (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Geology and Pedology - FFWT
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.
Summary:
Hlavním cílem práce je zhodnotit úlohu geodiverzity (respektive neživých složek přírody) v rámci ochrany přírody a krajiny. Dílčími cíli je analýza východisek a současného stavu ochrany neživé přírody v ČR, dále její historický vývoj a možné budoucí scénáře. Práce se zaměří i na příbuzná témata: geovzdělávání, geoetika, geoturismus a rekreace, využití a vnímání geodiverzity lidskou společností.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
D-KRAJ Landscape EngineeringD-LAND-LM Landscaping and Landscape Conservation