Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: V rámci nově rozvíjeného oboru biogeomorfologie a eko-evoluční dynamiky byl zjištěn překvapivě silný dopad organismů na posun půdy a regolitu na svazích. V zalesněné krajině je recentní výzkum spojen zejména s působením jednotlivých stromů. Ty mohou na jedné straně svými těly po staletí zadržovat půdu, která se gravitačně pohybuje po svahu, na druhé straně ale půdu sami vývraty vytrhávají a posouvají níže. Stromy působí na objem hmoty, která se po svahu pohybuje i její časovou a prostorovou dynamiku. Tím působí na vývoj celé krajiny. Cílem disertační práce bude kvantifikovat v čase a prostoru dopad stromů na svahové procesy v některých pralesovitých lokalitách ve střední Evropě a vytvořit konceptuální model jejich působení na evoluci krajiny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství