Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vliv stromů na svahové procesy a evoluci krajiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
V rámci nově rozvíjeného oboru biogeomorfologie a eko-evoluční dynamiky byl zjištěn překvapivě silný dopad organismů na posun půdy a regolitu na svazích. V zalesněné krajině je recentní výzkum spojen zejména s působením jednotlivých stromů. Ty mohou na jedné straně svými těly po staletí zadržovat půdu, která se gravitačně pohybuje po svahu, na druhé straně ale půdu sami vývraty vytrhávají a posouvají níže. Stromy působí na objem hmoty, která se po svahu pohybuje i její časovou a prostorovou dynamiku. Tím působí na vývoj celé krajiny. Cílem disertační práce bude kvantifikovat v čase a prostoru dopad stromů na svahové procesy v některých pralesovitých lokalitách ve střední Evropě a vytvořit konceptuální model jejich působení na evoluci krajiny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-KRAJ Landscape Engineering