Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Datování půd přirozených temperátních lesů
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: V posledních letech se značné vědecké úsilí věnovalo datování disturbancí půd v přirozených lesích. Došlo se k překvapivým výsledkům, například, že vývraty vytrvají v lese do doby úplného zarovnání někdy i 6000 let. Datování disturbancí pedogenetický výzkum posunulo o velký krok kupředu, o půdách bez zjevné disturbanční události toho ale víme stále velmi málo. To limituje naše poznání evoluce půd v čase a prostoru. Tématem disertační práce proto bude datování půd bez zjevných narušení, a to s využitím moderních přímých radiometrických metod (izotopy 14C, 210Pb, 137Cs, 10Be aj.) i nepřímých metod pedochemie (včetně analýzy zvětrávacích procesů) a dendroekologie. Výstupy významně doplní pedogenetickou teorii.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-KRAJ Krajinné inženýrství