Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Datování půd přirozených temperátních lesů
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
V posledních letech se značné vědecké úsilí věnovalo datování disturbancí půd v přirozených lesích. Došlo se k překvapivým výsledkům, například, že vývraty vytrvají v lese do doby úplného zarovnání někdy i 6000 let. Datování disturbancí pedogenetický výzkum posunulo o velký krok kupředu, o půdách bez zjevné disturbanční události toho ale víme stále velmi málo. To limituje naše poznání evoluce půd v čase a prostoru. Tématem disertační práce proto bude datování půd bez zjevných narušení, a to s využitím moderních přímých radiometrických metod (izotopy 14C, 210Pb, 137Cs, 10Be aj.) i nepřímých metod pedochemie (včetně analýzy zvětrávacích procesů) a dendroekologie. Výstupy významně doplní pedogenetickou teorii.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-KRAJ Landscape Engineering