Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Efektivní techniky budování distribuční sítě.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Abstrakt: Na základě charakteristiky a analýzy současného stavu vč. potřeb konkrétní firmy a s využitím adekvátních metod operačního výzkumu navrhnout efektivní způsob budování distribuční sítě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku-- nezadáno --