Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Efektivní techniky budování distribuční sítě.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Josef Holoubek, CSc.
Abstrakt:
Na základě charakteristiky a analýzy současného stavu vč. potřeb konkrétní firmy a s využitím adekvátních metod operačního výzkumu navrhnout efektivní způsob budování distribuční sítě.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EM Ekonomika a managementD-EM-ŘEP Řízení a ekonomika podniku