Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Systém sledování a hodnocení diferenciace ve vybrané skupině
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Abstrakt: Zkoumání diferenciace v činnosti skupiny vybraných (odvětvových či průřezových) subjektů (podniků, organizací, států) a odhalování jejich příčin. Práce se budou zabývat návrhem vhodných metrik (ukazatelů), naplněním či získáním příslušné datové základny,návrhem a implementací systému sledování na bázi ICT a návrhem a implementací metod vhodných ke komplexnímu zhodnocení diferenciace vybraných subjektů. Součástí prováděných tvůrčích činností je rovněž kauzální interpretace získaných výsledků a případný návrh vhodných opatření. Vymezení konkrétní faktografické základny po konzultaci s doktorandem.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika
D-SI Systémové inženýrství a informatika-- neomezeno --