Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno na vhodné nastavení míry a způsobu zdanění silničních motorových vozidel vzhledem k environmentálním dopadům jejich provozu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance