Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Environmentální zdanění silničních motorových vozidel
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zaměřeno na vhodné nastavení míry a způsobu zdanění silničních motorových vozidel vzhledem k environmentálním dopadům jejich provozu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-HPS Hospodářská politika a správa
D-HPS-F Finance