Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vývoj školství a pedagogického myšlení v průběhu 19. a 20. století
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bakalářské diplomové práce se bude soustředit na problematiku z dějin pedagogiky a školství související s vývojem na našem území v období 19. a 20. století. Student se na základě vlastního výběru rozhodne pro jednu z několika následujících oblastí: 1) Popis a interpretace vybrané výchovné či vzdělávací instituce (SŠ, diagnostický ústav, dětský domov apod.) a jejich klíčových aktérů (učitelů, žáků, vychovatelů, dalšího školského personálu) 2) Popis a interpretace jiné problematiky související s vývojem školství a pedagogického myšlení na našem území (např. vzdělávání dospělých, vzdělávání Romů, vývoj didaktické techniky, vývoj vyučovacího předmětu apod.) 3) Jiné dle vlastního výběru. Student bakalářskou diplomovou práci zpracuje na základě odborných zdrojů a dobových materiálů. Konkrétní metodologický postup bude konzultován osobně.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
B-SP Specializace v pedagogice
B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.