Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Propadávání starších ročníků jehlic u jedlí (interior needle blight) jako estetický problém
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza primárních příčin, možná opatření k minimalizaci jevu. V rámci práce identifikovat spektrum patogenů, ale i saprofytů a endofytů na jehlicích. Konzultant Ing. Martin Prokes, Arboeko a.s,

K tématu nejsou zadaná žádná omezení