Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Poškození listové plochy u Sorbus domestica-
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Práce pro Arboeko a.s. Středisko Smržice, velmi problematická sorta na pěstování, dost často trpí nekrózami listů až hnědnutí a černání terminálů. Cílem zjistit příčinu poškození listových čepelí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení