Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza hospodaření vybrané municipality
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bude analýza hospodaření vybrané obce pomocí odpovídajících metodických postupů, včetně návrhu možných opatření, které by mohly vést ke zlepšení hospodaření obce v následujících letech.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení