Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt: Cílem diplomové práce bude analýza trhu práce a nezaměstnanosti ve vybrané regionu. V rámci zkoumání bude pozornost zaměřena na vývoj nezaměstnanosti, součástí práce bude i analýza nabídky a poptávky na trhu práce. Zjištěná data budou porovnávána s vývojem nezaměstnanosti ve Zlínském kraji i v České republice. Formulovány budou návrhy opatření pro zvýšení zaměstnanosti v analyzovaném regionu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení