Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Cílem diplomové práce bude analýza trhu práce a nezaměstnanosti ve vybrané regionu. V rámci zkoumání bude pozornost zaměřena na vývoj nezaměstnanosti, součástí práce bude i analýza nabídky a poptávky na trhu práce. Zjištěná data budou porovnávána s vývojem nezaměstnanosti ve Zlínském kraji i v České republice. Formulovány budou návrhy opatření pro zvýšení zaměstnanosti v analyzovaném regionu.

informace
There are no limitations of the topic