Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Trh práce a nezaměstnanost ve vybraném regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bude analýza trhu práce a nezaměstnanosti ve vybrané regionu. V rámci zkoumání bude pozornost zaměřena na vývoj nezaměstnanosti, součástí práce bude i analýza nabídky a poptávky na trhu práce. Zjištěná data budou porovnávána s vývojem nezaměstnanosti ve Zlínském kraji i v České republice. Formulovány budou návrhy opatření pro zvýšení zaměstnanosti v analyzovaném regionu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení