Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bude analýza vlivu malých a středních podniků na rozvoj vybraného regionu. Součástí práce bude i souhrn poznatků o významu malých a středních podniků z pohledu hlavních ekonomických teorií.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení