Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Význam malých a středních podniků v regionálním rozvoji
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cílem diplomové práce bude analýza vlivu malých a středních podniků na rozvoj vybraného regionu. Součástí práce bude i souhrn poznatků o významu malých a středních podniků z pohledu hlavních ekonomických teorií.

informace
There are no limitations of the topic