Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Zdroje financování podnikatelských záměrů malých firem
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bude analýza současných zdrojů financování vybrané firmy a návrh možného rozšíření zdrojů v budoucnosti s přihlédnutím k dopadu na finanční situaci podniku v případě realizace zvoleného podnikatelského záměru.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení