Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komparace kvality života v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bude vyhodnocení kvality života v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina z pohledu pracovních příležitostí a zabezpečení sociálních a kulturních zdrojů. Součástí práce bude komparace kvality života ve sledovaných krajích i návrh možných opatření pro další rozvoj v uvedených oblastech.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení