Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Efektivnost finančních prostředků vynaložených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce bude analýza efektivnosti využití prostředků z vybraných projektů realizovaných prostřednictvím operačních programů zaměřených na podporu zaměstnanosti ve vybraném regionu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení