Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Analyses of water balance parameters of different forest micro-watersheds
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Topic is open for students interested in forest hydrology and hydrological processes. On the base of original data received during own terrain work will be assessed particular relationships of water balance parameters within the forest micro-watershed with different vegetation cover. Own research will be located in Forest Enterprise ML Krtiny, close to Brno.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny