Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vodní bilance pahorkatinných lesních mikropovodí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Abstrakt:
Smyslem práce je srovnávací analýza hydrologických bilančních parametrů lesních mikropovodí v oblasti ŠLP ML Křtiny. Téma navazuje na výzkumné aktivity ÚTOK a je součástí aktuálně řešeného výzkumu ústavu. Téma je vhodné pro absolventy KI, LI LDF MENDELU v Brně, stejně jako pro studenty ostatních relevantních oborů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-KRAJ Krajinné inženýrství
D-KRAJ-TOK Tvorba a ochrana krajiny