Summary of topics offered - Department of Wood Science and Technology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vliv teploty dřeva na výsledky měření akustickým tomografem
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Wood Science and Technology - FFWT
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Summary: Práce je zaměřena na ověření vlivu nízkých teplot na výsledné příčné rychlosti akustického signálu, při měření akustickým tomografem. opakovanými měřeními akustickým tomografem na teplých a chlazených vzorcích, případně, na kmenech stromů bude porovnáván výsledek a naměřené hodnoty rychlostí i výsledné vyhodnocení a vytvořené tomogramy. V případě možnosti bude výsledek porovnán se skutečností. Měření bude dále prováděno na mražených malých vzorcích dřeva pro další porovnání.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-ARB ArboristicsB-ARB-ARB Arboristics
B-WI Wood Technology and Timber ManagementB-WI-WI Wood Technology and Timber Management
B-FOR ForestryB-FOR-FOR Forestry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.