Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Automatizované shromažďování a strukturalizace dat z webových zdrojů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Žižka, CSc.
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou, návrhem a vytvořením internetového vyhledávače pro automatizované shromažďování dat z webových zdrojů za účelem jejich následné pokročilé analýzy pro oblast business intelligence. Cílem práce je dokumentace, otestování a zařazení produktu do reálného provozu. Shromažďování dat je řízeno zadáním uživatelské konfigurace a požadavků. Vyhledávač musí být dostatečně obecný z hlediska jeho použití pro různé webové zdroje. Navrhovaný vyhledávač musí být vytvořen pomocí moderních disponibilních technologií (programovací jazyk, vývojové prostředí, využití vhodných knihoven) se zaměřením na zdroje open-source.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-II Inženýrská informatika
N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
N-SI Systémové inženýrství a informatika
N-SI-EI Ekonomická informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.