Summary of topics offered - Faculty of HorticultureHelp


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Návrh systému kapkové závlahy pro zelené stěny
State of topic:
approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D.
Summary:
1. V literární části vypracujte rešerši s tématikou významu, účelu a používaných i moderních technických řešení u svislých zelených stěn v exteriéru / interiéru. 2. Pro vybraný objekt navrhnete systém kapkové závlahy. Návrh bude obsahovat, technické řešení (komponenty a rozvody celého systému), propočty, výpis materiálů, technický postup realizace, rozpočet. 3. Návrh bude doložen výkresovou dokumentací a potřebnými tabulkami

informace
There are no limitations of the topic