Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Růst buku v podmínkách globální změny klimatu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Buk je nejzastoupenější listnatou dřevinou ČR (ca 8 %), je široce využíván v obnově lesa jako meliorační a zpevňující dřevina, je dřevinou dobře se přirozeně zmlazující s přirozeně širším potenciálem rozšíření na území ČR než v současnosti. Znovu zaváděné postupy pěstování lesa nepasečným způsobem s cílem stabilizace lesa budou jeho rozšíření pravděpodobně podporovat, proto jsou iformace o jeho budoucích pěstebních "perspektivách" i s ohledem na globální změnu klimatu vysoce žádané. Práce se bude zabývat zpracováním a vyhodnocením výsledků dlouhodobé kultivace buku v několika pěstebních variantách smíšení(jednotlivě, skupinovitě smíšený a nesmíšený)v zařízení lamelových sfér na Bílém Kříži, kde jedna z nich obsahovala okolní atmosféru (380-400 ppm) a druhá byla obohacena ca na dvojnásbnou koncentraci oxidu uhličitého (700 ppm) v ovzduší.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení