Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení rozpadu biodegradabilních plastů při procesu kompostování v pásových zakládkách
State of topic: approved (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Horticultural Machinery - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Práce bude zaměřena na problematiku rozpadu biodegradabilních plastů v kompostovacích zakládkách. Experimentální práce budou zaměřeny na sledování průběhu a intenzity rozpadu několika variant biodegradabilních materiálů v různých podmínkách kompostových zakládek.

There are no limitations of the topic