Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Metody hodnocení retence a infiltrace půdy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou vazeb mezi půdními charakteristikami a infiltrací půdy. Obsahuje popisy metod hodnocení retence a infiltrace půdy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení