Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Opěrné konstrukce vinic
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se bude zabývat problematikou realizace opěrných konstrukcí vinic. Budou popsány jednotlivé součásti opěrné konstrukce, technické prostředky pro její stavbu. Součástí práce bude i kalkulace nákladů na pořízení opěrné konstrukce v několika variantách sponů a provedení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení