Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Prostup tepla okenním hranolem
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Najbrt, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dřevařských technologií (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Změřit a vyhodnotit prostup tepla i okenního dřevěného hranolu slepeného z různých materiálůOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-STAV Stavby na bázi dřevaB-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.