Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Abstrakt: V posledních době vzrůstá zájem o lesy výmladkového původu (tj. nízký a střední les) a to právě z důvodu rychlé produkce dřevní biomasy, avšak konkrétní informace týkající se její biomasy a obecně růstu dřevin z výmladků doposud chybějí. K tomuto účelu bylo v České republice založeno několik výzkumných ploch (porostů), ve kterých by se v rámci závěrečné práce měřily hlavní parametry dřevin. Hlavními cílovými lokalitami, tj. kde by bylo možné měření pro závěrečnou práci provádět, jsou výzkumné plochy na Hádech u Brna a u Soběšic, existuje však několik dalších „zájmových“ výzkumných ploch převážně v oblasti jižní Moravy. Výběr konkrétní plochy a přesné zadání tématu budou specifikovány po konzultaci.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia