Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary: V posledních době vzrůstá zájem o lesy výmladkového původu (tj. nízký a střední les) a to právě z důvodu rychlé produkce dřevní biomasy, avšak konkrétní informace týkající se její biomasy a obecně růstu dřevin z výmladků doposud chybějí. K tomuto účelu bylo v České republice založeno několik výzkumných ploch (porostů), ve kterých by se v rámci závěrečné práce měřily hlavní parametry dřevin. Hlavními cílovými lokalitami, tj. kde by bylo možné měření pro závěrečnou práci provádět, jsou výzkumné plochy na Hádech u Brna a u Soběšic, existuje však několik dalších „zájmových“ výzkumných ploch převážně v oblasti jižní Moravy. Výběr konkrétní plochy a přesné zadání tématu budou specifikovány po konzultaci.

There are no limitations of the topic