Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Růst dřevin a produkce dřevní biomasy v lesích výmladkového původu
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
V posledních době vzrůstá zájem o lesy výmladkového původu (tj. nízký a střední les) a to právě z důvodu rychlé produkce dřevní biomasy, avšak konkrétní informace týkající se její biomasy a obecně růstu dřevin z výmladků doposud chybějí. K tomuto účelu bylo v České republice založeno několik výzkumných ploch (porostů), ve kterých by se v rámci závěrečné práce měřily hlavní parametry dřevin. Hlavními cílovými lokalitami, tj. kde by bylo možné měření pro závěrečnou práci provádět, jsou výzkumné plochy na Hádech u Brna a u Soběšic, existuje však několik dalších „zájmových“ výzkumných ploch převážně v oblasti jižní Moravy. Výběr konkrétní plochy a přesné zadání tématu budou specifikovány po konzultaci.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení